Míriam Guasch

Страстта ми към фармацията започна в младостта ми, вдъхновена от желанието да разбера как елементите на природата могат да допринесат за нашето здраве и благополучие. След като получих диплома по фармация от Университета на Барселона през 2009 г., се посветих на изследването на перфектния баланс между естествените лекарства и напредъка във фармацевтичната химия. С течение на времето интересът ми се разшири към майчинството и педиатрията, области, които смятам за основни за развитието на здраво общество. Моят личен и професионален опит ме научи колко е важно да се грижим не само за себе си, но и за новите поколения. Като майка и професионалист разбирам предизвикателствата и радостите, които идват с отглеждането на деца. Твърдо вярвам, че любящата, здравословна среда е от съществено значение за растежа и щастието на децата и се стремя да популяризирам това послание чрез работата и ежедневието си.