Ana L.

Като психолог, специализиран в емоционалната интелигентност и личностното развитие, моето призвание е да насочвам семействата по пътя им към емоционално благополучие. Моят фокус е върху укрепването на семейните връзки и насърчаването на положителни родителски практики, които насърчават щастието и хармонията в дома. Посветен съм на създаването на безопасни пространства, където родители и деца могат да учат и растат заедно, преодолявайки ежедневните предизвикателства с любов и разбиране. Твърдо вярвам, че обединеното семейство е основата за едно по-силно, по-състрадателно общество и се стремя всеки ден да превърна този идеал в осезаема реалност за всички онези, които търсят моя съвет.