Mel elices

Страстта ми към образованието ме накара първо да уча образованието в ранна детска възраст, а след това и педагогическа кариера. И любопитството ми (до неподозирани граници) ме накара да разследвам теми, свързани с емоционалното възпитание, позитивната дисциплина и уважителното родителство.

Mel Elices е написала 54 статии от септември 2016 г.