Miriam Guasch

Ang akong hilig sa parmasya nagsugod sa akong pagkabatan-on, nadasig sa tinguha nga masabtan kung giunsa ang mga elemento sa kinaiyahan makatampo sa atong kahimsog ug kaayohan. Human makuha ang akong degree sa Pharmacy gikan sa Unibersidad sa Barcelona kaniadtong 2009, gipahinungod nako ang akong kaugalingon sa pagsuhid sa hingpit nga balanse tali sa natural nga mga tambal ug pag-uswag sa chemistry sa parmasyutiko. Sa paglabay sa panahon, ang akong interes milapad ngadto sa pagkainahan ug pediatrics, mga dapit nga akong giisip nga sukaranan sa pagpalambo sa usa ka himsog nga katilingban. Ang akong personal ug propesyonal nga kasinatian nagtudlo kanako sa kamahinungdanon sa pag-atiman dili lamang sa kaugalingon, kondili usab sa bag-ong mga henerasyon. Isip usa ka inahan ug propesyonal, nasabtan nako ang mga hagit ug kalipay nga moabut sa pagpadako sa mga anak. Ako hugot nga nagtuo nga ang usa ka mahigugmaon, himsog nga palibot importante alang sa pagtubo ug kalipay sa mga bata, ug ako naningkamot sa pagpalambo niini nga mensahe pinaagi sa akong trabaho ug sa adlaw-adlaw nga kinabuhi.