Mari carmen

Helo! Rwyf wrth fy modd yn ysgrifennu ac rwy'n angerddol, trwy alwedigaeth a hyfforddiant, o greadigrwydd ac addysgu, dwy o'r agweddau y mae mamau'n dysgu gwneud gwylwyr ac felly'n dod yn wir arbenigwyr i'w plant.