Jasmin bunzendahl

Rwy'n fam i ddau o blant yr wyf yn dysgu ac yn tyfu gyda nhw bob dydd. Yn ogystal â bod yn fam, sef y "teitl" rwy'n fwyaf balch ohono, mae gen i Faglor Baglor mewn Bioleg, Maeth a Deieteg a Doula. Rwyf wrth fy modd yn astudio ac yn ymchwilio i bopeth sy'n gysylltiedig â mamolaeth a magu plant. Ar hyn o bryd rwy'n cyfuno fy ngwaith mewn fferyllfa gyda'r cyrsiau a'r gweithdai rwy'n eu dysgu ar bynciau amrywiol sy'n ymwneud â mamolaeth.