Macarena

14 mlynedd a hanner yn ôl, cwrddais â fy athro gwych, ddwy flynedd yn ddiweddarach daeth person sy'n byw hyd at ei enw (Sofia) i'r byd; Nid ydyn nhw'n debyg i blant fy mreuddwydion oherwydd eu bod yn llawer gwell ... Rwy'n awyddus i ddweud pethau wrthych chi am yr hyn rydw i'n ei ddysgu ... ac i chi ddweud wrtha i.