Maria Jose Almiron

Fy enw i yw María José, rwy'n byw yn yr Ariannin, ac mae gen i radd mewn Cyfathrebu ond yn anad dim mam i ddau o blant sy'n gwneud fy mywyd yn fwy lliwgar. Rwyf wedi hoffi plant erioed a dyna pam yr wyf hefyd yn athro felly mae bod gyda phlant yn hawdd ac yn bleserus i mi. Rwy'n hoffi trosglwyddo, dysgu, dysgu a gwrando. Yn enwedig o ran plant. Wrth gwrs, hefyd yn ysgrifennu fel hyn yw fy mod i yma yn ychwanegu fy lloc i bwy bynnag sydd eisiau fy darllen.