Tony Torres

Mae magu plant yn fyd cyffrous, yn llawn heriau a all fod yn llethol ar brydiau. Mae'r cariad at blant yn anfeidrol, ond nid yw bob amser yn ddigon i ddatrys materion o ddydd i ddydd. Arweiniodd ei ddarganfod ar fy nghroen fy hun i mi ymchwilio mwy i famolaeth a magu plant parchus. Mae rhannu fy nysgu, wedi'i ychwanegu at fy angerdd am ysgrifennu, wedi dod yn ffordd o fyw i mi. Toñy ydw i ac rydw i'n mynd gyda chi yn y byd cyffrous o'r enw mamolaeth. .