سرماخوردگی در نوزادان

سرماخوردگی در نوزادان

سرماخوردگی در نوزادان

ل سرماخوردگی در نوزادان آنها یکی از نگرانی هایی است که مادر همیشه درگیر آن است. نوزادان تازه متولد شده دارای سیستم ایمنی بسیار پیشرفته ای نیستند ، به همین دلیل بیشتر از بزرگسالان سرماخوردگی یا سرماخوردگی کمی دارند.

مهمترین چیز این است که بیش از حد نگران نباشید. بله ما هستیم پدر و مادر جدید برای ما کاملاً معمول است که تصور می کنیم کودک ما بیماری جدی دارد در حالی که احتمالاً سرماخوردگی کمی دارد.

چه باید بکنم؟

اگر در چنین شرایطی هستید ، در اینجا ما یک سری نکات را به شما می دهیم تا بدانید چگونه می توانید از کودک خود بهتر مراقبت کرده و او را به راحت ترین شکل ممکن از سرما عبور دهید.