میریام گواش

داروساز در سال 2009 از دانشگاه بارسلون (UB) فارغ التحصیل شد. از آن زمان من کارم را بر استفاده از گیاهان طبیعی و شیمی سنتی متمرکز کردم. من عاشق بچه ها، حیوانات و طبیعت هستم.