نائومی فرناندز

من دارای مدرک زیست شناسی با تشدید زیست شناسی سلولی و مولکولی هستم. من آموزش تکمیلی در روانشناسی و تجربه در آموزش به عنوان معلم در سطح متوسطه دارم. به‌عنوان یک زیست‌شناس و علاقه‌مند به روان‌شناسی، هیچ چیز نمی‌تواند مرا بیشتر از کار کردن برای مادر هوی هیجان‌زده کند: جایی که دو شور و اشتیاق من در کنار هم قرار می‌گیرند، زیرا صحبت از مادری، صحبت از زندگی در تمام ابعاد آن است.