والریا ساباتر

من یک روانشناس و نویسنده هستم ، علاقه های من نوشتن و کودکان است. من به آنها کمک می کنم مهارتهای اساسی خود را افزایش دهند ، در این دنیای پیچیده ادغام شوند تا یاد بگیرند که شاد و مستقل باشند. کار با آنها یک ماجراجویی شگفت انگیز است که هرگز به پایان نمی رسد.