Ana L.

Hoi, ik skriuw oer hast elk ûnderwerp, om't ik oars net koe. De fersprieding fan ideeën, wearden en ynformaasje liket my fûneminteel. Benammen it ûnderwerp fan oplieding, regele as net, en training by bern en jongerein liket my heul ynteressant.