María

Aínda que os meus estudos están enfocados ao ámbito industrial, sempre me gustaron moito outras actividades como a lectura, a escritura, a cociña ou a xardinería. E Mothers Today permíteme reunir algunhas delas para compartir experiencias e consellos contigo.