Maria jose roldan

Niam, tus kho cov lus qhia, psychopedagogue thiab mob siab txog kev sau ntawv thiab kev sib txuas lus. Kuv cov menyuam qhia kuv los ua ib tus neeg zoo thiab pom lub ntiaj teb kev sib txawv, ua tsaug rau lawv Kuv kawm txuas ntxiv ... Niam muaj kev hloov pauv kuv lub neej, tej zaum nkees ntau dua tab sis zoo siab dua.