Maria

Txawm hais tias kuv cov kev tshawb fawb tau tsom mus rau kev lag luam, kuv ib txwm nyiam lwm yam kev ua ub no xws li nyeem ntawv, sau ntawv, ua noj lossis ua vaj. Thiab Niam Hnub no tso cai rau kuv coj ib co ntawm lawv los sib tham txog kev paub thiab lus qhia rau koj.