ანა ლ.

გამარჯობა, მე თითქმის ნებისმიერ თემაზე ვწერ, რადგან სხვაგვარად არ შემეძლო. იდეების, ღირებულებებისა და ინფორმაციის გავრცელება ჩემთვის ფუნდამენტურია. განსაკუთრებით საგანთა განათლება, რეგულირებული თუ არა, და ბავშვებსა და მოზარდებში ტრენინგები ძალიან საინტერესო მეჩვენება.

ანა ლ-ს დაწერა 587 სტატია 2019 წლის მაისიდან