მარია ხოსე როლდანი

დედა, თერაპიული პედაგოგი, ფსიქოპედაგოგი და წერა და კომუნიკაცია გატაცებული. ჩემი შვილები მასწავლიან უკეთეს ადამიანად ყოფნას და სამყაროს სხვანაირად დანახვას, მათი წყალობით, მე მუდმივ სწავლაში ვარ ... დედობამ შეცვალა ჩემი ცხოვრება, ალბათ უფრო დაღლილი, მაგრამ ყოველთვის ბედნიერი.

1065 წლის დეკემბრიდან მარია ხოსე როლდანმა დაწერა 2014 სტატია