Мария Хосе Ролдан

Эне, терапиялык педагог, психопедагог жана жазууга жана баарлашууга дилгир. Балдарым жакшы адам болууга жана дүйнөнү башкача көз менен кароого үйрөтүшөт, алардын аркасында мен тынымсыз билим алып жатам ... Эне болуу менин жашоомду өзгөрттү, балким чарчадым, бирок ар дайым бактылуумун.

Мария Хосе Ролдан 1051-жылдын декабрь айынан бери 2014 макала жазган