Mari carmen

Салам! Мен жазууну жакшы көрөм жана өз ишим менен машыгып, чыгармачылыкка жана окутуучулукка үйрөнөм, энелер саат жасоону үйрөнүп, балдарына чыныгы адис болушат.