Марта Кастелос

Эмоционалдык интеллект жана инсандык өнүгүү үчүн күйгөн психолог. Балдардын жана алардын ата-энелеринин жакшы болушу үчүн мен баардыгын жасаганды жактырам, эң башкысы: бактылуу болгула, анткени бирдиктүү үй-бүлөнү көргөндөн өткөн сулуу нерсе жок.

Марта Кастелос 391-жылдын февраль айынан бери 2018 макала жазган