Монце Арменгол

Өспүрүм курактагы баланын сыймыктанган апасы. Жашоого жана жаратылышка болгон сүйүү. Менин бала чагымдан бери адабиятты, сүрөт жана бийди сүйгөн адам. Табиятынан өзүм үйрөтүп жатам жана мен ойгонууну кыялданган чексиз сандагы долбоорлор менен. Балдар психологиясына адистешкен, менин кесибим - менин кумарым. Мени ар дайым балдардын ачылышка болгон кызыгуусу жана алардын чыгармачылык дарамети таң калтырды.

Монтсе Арменгол 53-жылдын февраль айынан бери 2018 макала жазган