Макарена

14 жарым жыл мурун мен улуу мугалимим менен тааныштым, эки жылдан кийин дүйнөгө өзүнүн ысмын (София) ылайык келген адам келди; Алар менин кыялымдагы балдарга окшошпойт, анткени алар алда канча жакшыраак ... Мен үйрөнүп жаткан нерселерим жөнүндө айтып бергим келет ... жана сен мага айтып бер.

Макарена 260-жылдын март айынан бери 2015 макала жазган