Susana godoy

Англис филологиясы боюнча билимдүү, тилди сүйгөн, музыканы жакшы билген жана ар дайым мугалим болуп иштейм. Бул кесипти мазмунун жазуу жана айрыкча энелик менен айкалыштырууга болот да. Күнүгө кичинекей балдарыбыз менен чогуу үйрөнүп, сезип, ачып жаткан дүйнө ушул жерде талкаланат.

Сусана Годой 185-жылдын сентябрь айынан бери 2017 макала жазган