Mel elices

Билимге болгон кызыгуум мени адегенде Эрте курактагы балдардын билимин, андан кийин педагогикалык кесибимди окууга түрттү. Менин кызыгуум (шек санабаган чектерде), мени эмоционалдык тарбияга, позитивдүү тартипке жана ата-эненин урмат-сыйына байланыштуу темаларды изилдөөгө түрттү.

Мел Элисес 54-жылдын сентябрь айынан бери 2016 макала жазган