Susana godoy

Diplom an Englescher Philologie, Léiwer vu Sproochen, gutt Musek an ëmmer mat enger Beruffung als Enseignant. Och wann dëse Beruff ka mat Inhaltsschreiwen a besonnesch mat Mamm kombinéiert ginn. Eng Welt déi mir all Dag zesumme mat eise Klengen léieren, spieren an entdecken, fir hei ofgebrach ze ginn.