ຄົນ carmari

ສະບາຍດີ! ຂ້ອຍມັກການຂຽນແລະຂ້ອຍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ໂດຍວິຊາຊີບແລະການຝຶກອົບຮົມ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະການສິດສອນ, ສອງດ້ານທີ່ແມ່ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຮັດໂມງເບິ່ງແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກາຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ແທ້ຈິງ ສຳ ລັບລູກຂອງພວກເຂົາ.

Mari Carmen ໄດ້ຂຽນ 114 ບົດຂຽນຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດປີ 2021