Alicia tomero

ຂ້ອຍແມ່ນ Alicia, ມີຄວາມມັກຮັກໃນການເປັນແມ່ແລະເຮັດອາຫານຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍມັກຟັງເດັກນ້ອຍແລະມີຄວາມສຸກກັບການພັດທະນາທັງ ໝົດ, ສະນັ້ນການທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນກ່ຽວກັບພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີຄວາມສາມາດໃນການຂຽນ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ສາມາດໃຫ້ເປັນແມ່

Alicia Tomero ໄດ້ຂຽນ 669 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2019