Ana L.

ສະບາຍດີ, ຂ້ອຍຂຽນເກືອບທຸກຫົວຂໍ້ເພາະວ່າຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເຮັດແນວອື່ນໄດ້. ການເຜີຍແຜ່ແນວຄວາມຄິດ, ຄຸນຄ່າແລະຂໍ້ມູນຕ່າງໆເບິ່ງຄືວ່າເປັນພື້ນຖານ ສຳ ລັບຂ້ອຍ. ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຂອງການສຶກສາ, ມີລະບຽບຫຼືບໍ່, ແລະການຝຶກອົບຮົມໃນເດັກແລະໄວລຸ້ນເບິ່ງຄືວ່າຂ້ອຍ ໜ້າ ສົນໃຈຫຼາຍ.