Maria Jose Almiron

ຂ້ອຍຊື່ວ່າMaríaJosé, ຂ້ອຍອາໄສຢູ່ປະເທດ Argentina, ແລະຂ້ອຍມີປະລິນຍາດ້ານການສື່ສານແຕ່ ເໜືອ ກວ່າແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍສອງຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຂ້ອຍມີສີສັນຫລາຍຂື້ນ. ຂ້ອຍມັກເດັກນ້ອຍຫຼາຍແລະນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍຍັງເປັນຄູສອນສະນັ້ນການຢູ່ກັບເດັກນ້ອຍແມ່ນງ່າຍແລະມ່ວນ ສຳ ລັບຂ້ອຍ. ຂ້ອຍມັກຖ່າຍທອດ, ສອນ, ຮຽນຮູ້ແລະຟັງ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນເມື່ອເວົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍ. ແນ່ນອນ, ການຂຽນເຊັ່ນນີ້ກໍ່ແມ່ນວ່າໃນທີ່ນີ້ຂ້ອຍ ກຳ ລັງເພີ່ມປາກກາຂອງຂ້ອຍ ສຳ ລັບໃຜທີ່ຢາກອ່ານຂ້ອຍ.

MaríaJosé Almiron ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 241 ສະບັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2019