ສາທາລະນະ
ວິຕາມິນເສີມໃນເດັກນ້ອຍ

ອາຫານເສີມວິຕາມິນສໍາລັບເດັກນ້ອຍ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສເລີຍວ່າລູກຂອງເຈົ້າເປັນຊັບສົມບັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຈົ້າ, ແລະເຈົ້າຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ…

ຈຸດເດັ່ນຂອງ ໝວດ