Yasmina Martinez

Reny amin'ny fampiharana, YouTuber indraindray ary Teknisiana Laboratoara ambony. Tanteraka ny nofiko ho reny vao herotrerony, traikefa nahafinaritra ny isan'andro, ary tsy manova an'izany aho! Tiako ny hampahafantarina anao momba ny olana rehetra misy ankehitriny momba ny fitaizana ireo zanatsika kely ary hizara izay ianarako aminareo rehetra. Mino mafy aho fa ny ankizy ankehitriny dia afaka manova ny ho avin'ny Tany misy antsika.