Ана Л.

Здраво, пишувам за скоро која било тема, бидејќи не можев поинаку. Дисеминацијата на идеи, вредности и информации ми се чини основна. Особено предметот образование, регулиран или не, и обука кај деца и адолесценти ми се чини многу интересен.