Миријам Гуаш

Фармацевт дипломирал во 2009 година на Универзитетот во Барселона (УБ). Оттогаш ја фокусирав мојата кариера на искористување на природните растенија и традиционалната хемија. Љубител сум на децата, животните и природата.