Марија

Иако моите студии се фокусирани на индустриското поле, отсекогаш навистина уживав во други активности како што се читање, пишување, готвење или градинарство. И Mothers Today ми дозволува да соберам некои од нив за да споделам искуства и совети со вас.