маруузен

Би харилцааны чиглэлээр боловсрол эзэмшсэн, багш мэргэжилтэй бөгөөд хүүхдүүдэд зориулсан хэд хэдэн телевизийн нэвтрүүлэгт оролцож, тэдэнд зориулсан контент бэлтгэсэн. Нэгэн зэрэг өөр өөр насны, өөр өөр хүйсийн хүүхдүүдийн ээж, нагац эгч байх нь надад нийтлэлүүддээ оруулахыг хичээдэг бүх төрлийн туршлагыг өгдөг.