Jasmin bunzendahl

Jien omm żewġt itfal li nitgħallem magħhom u nikber kuljum. Minbarra li jien omm, li huwa t- "titlu" li jien l-iktar kburi biha, għandi Baċellerat fil-Bijoloġija, Tekniku dwar in-Nutrizzjoni u d-Dieta u Doula. Inħobb nistudja u nirriċerka dak kollu marbut mal-maternità u t-trobbija. Bħalissa ngħaqqad ix-xogħol tiegħi fi spiżerija mal-korsijiet u l-workshops li ngħallem fuq diversi suġġetti relatati mal-maternità.