Sergio Gallego

Jien missier żewġt itfal mill-isbaħ u nħobb dak kollu li għandu x'jaqsam kemm mal-pedagoġija kif ukoll mal-edukazzjoni. Li nkun kapaċi nikteb fl-ommijiet illum jgħinni ngħaddi dak kollu li tgħallimt matul is-snin bħala missier u raġel ta 'familja mill-isbaħ.