Susana Godoy

Jeg har en grad i engelsk filologi, en karriere som jeg valgte på grunn av min lidenskap for språk, litteratur og kultur fra forskjellige land. Jeg liker også å nyte god musikk i alle sjangre og epoker, fra klassisk rock til aktuell pop. Siden jeg var veldig liten, har jeg alltid hatt et kall til å være lærer, og jeg føler meg heldig som har kunnet vie meg til dette yrket i årevis. Jeg elsker å overføre kunnskapen min og se hvordan elevene mine lærer og vokser. Men livet mitt er ikke begrenset til det akademiske feltet. Jeg er også en innholdsforfatter om ulike emner, spesielt morskap. Dette er en av de beste opplevelsene livet gir oss, men også en av de mest utfordrende. Å være mor betyr å møte en komplisert verden full av tvil, hvor det ikke finnes enkle eller universelle svar. Derfor synes jeg det er viktig å dele våre erfaringer, råd og refleksjoner med andre mødre som er i samme situasjon. Vi er i en konstant læringsprosess takket være de små, som gir oss de beste opplevelsene og lærer oss å se livet med andre øyne.