Mel elices

Moja pasja do edukacji skłoniła mnie najpierw do podjęcia studiów w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, a następnie kariery pedagogicznej. A ciekawość (do niespodziewanych granic) skłoniła mnie do zbadania tematów związanych z edukacją emocjonalną, pozytywną dyscypliną i pełnym szacunku rodzicielstwem.

Mel Elices napisał 54 artykuły od września 2016 roku