ماریا جوز رولډن

مور ، د معالجوي پیډاګوګیو ، سایکوپيډګګوګ او د لیکلو او مخابراتو په اړه جذباتي. زما ماشومان ماته ښوونه کوي چې یو غوره کس شم او نړۍ ته په بل ډول وګورم ، د دوی مننه چې زه په دوامداره زده کړه کې یم ... مورنی ژوند زما ژوند بدل کړی ، شاید ډیر ستړی مګر تل خوشحاله وي.