Maria Jose Roldanová

Matka, terapeutická pedagogička, psychopedagógka a zanietená pre písanie a komunikáciu. Moje deti ma učia byť lepším človekom a vidieť svet inak, vďaka nim sa neustále učím ... Materstvo mi zmenilo život, možno unavenejším, ale vždy šťastnejším.