Marina Perezová

Detský psychológ zapálený pre svet najmenších. Zo svojich školení a skúseností s rodinami pomáham zvládať zložité situácie, ktoré sa vyskytujú v domácnostiach. Milovníčka čítania, vždy sa snažím spoznávať a hlbšie a hlbšie vnikať do úžasného sveta detí.