Susana godoy

Titul z anglickej filológie, milovník jazykov, dobrej hudby a vždy s učiteľským povolaním. Aj keď sa táto profesia dá kombinovať s písaním obsahu a hlavne s materstvom. Svet, ktorý sa tu každý deň učíme, cítime a objavujeme spolu s našimi najmenšími.