Maria

Kunyange zvazvo zvidzidzo zvangu zvakanangana nendima yeindasitiri, ndagara ndichinakidzwa nezvimwe zvinhu zvakaita sekuverenga, kunyora, kubika kana kurima gadheni. Uye Vanaamai Nhasi vanondibvumira kuti ndiunganidze pamwe chete vamwe vavo kuti tigovane zvakaitika uye mazano nemi.