маруузен

Ја сам дипломирани и професор комуникологије и учествовао сам у неколико ТВ програма за децу, генеришући садржаје намењене њима. То што сам, истовремено, мајка и тетка деце различитог узраста и пола, пружа ми разна искуства која покушавам да забележим у својим чланцима.