Maria Jose Roldan

Jag är María José Roldán, en engagerad terapeutisk pedagog och psykopedagog, men framför allt en stolt mamma. Mina barn är inte bara min största inspiration, utan också mina bästa lärare. Varje dag lär jag mig av dem och de lär mig att se världen med nya ögon, fyller mig med kärlek, glädje och ovärderliga läror. Moderskapet har varit min största välsignelse och motorn som driver min ständiga personliga tillväxt. Även om det kan vara tröttsamt ibland, misslyckas det aldrig med att fylla mig med lycka och tillfredsställelse. Att vara mamma har förvandlat mig, det har gjort mig mer tålmodig, förstående och empatisk. Förutom min kärlek till moderskapet brinner jag också för skrivande och kommunikation. Jag tror på ordens kraft för att ansluta, inspirera och förvandla liv. Utbildning och passion flätas samman för att skapa ett fullständigt och meningsfullt liv.