Maria José Roldan

Mor, terapeutisk pedagog, psykopedagog och brinner för skrivande och kommunikation. Mina barn lär mig att bli en bättre människa och att se världen på ett annat sätt, tack vare dem är jag i kontinuerligt lärande ... Moderskapet förändrade mitt liv, kanske mer trött men alltid lyckligare.