Maria Madroñal

Jag är mamman till ett inspirerande ljus som lyser upp varje dag i mitt liv. Min son är min största motivation att fortsätta lära sig och växa som person och som professionell. Jag läser pedagogik, eftersom jag brinner för utbildning och barns utveckling. Jag vill bidra till att skapa en bättre värld för kommande generationer. Förälskad i utbildning, musik och livet i allmänhet. Jag tror att allt har en bra sida och om det inte har det så tar jag hand om att skapa det. Jag är positivist i extremis, för jag tror att man med optimism och attityd kan övervinna svårigheter. Bredvid min lilla är allt mycket enklare, eftersom han ger mig den styrka och glädje jag behöver för att gå vidare.