Míriam Guasch

Min passion för farmaci började i min ungdom, inspirerad av viljan att förstå hur naturens element kan bidra till vår hälsa och välbefinnande. Efter att ha tagit min examen i farmaci från universitetet i Barcelona 2009, ägnade jag mig åt att utforska den perfekta balansen mellan naturläkemedel och framsteg inom farmaceutisk kemi. Med tiden utökades mitt intresse till moderskap och pediatrik, områden som jag anser vara grundläggande för utvecklingen av ett hälsosamt samhälle. Min personliga och yrkeserfarenhet har lärt mig vikten av att ta hand inte bara om sig själv, utan också om de nya generationerna. Som mamma och professionell förstår jag de utmaningar och glädjeämnen som följer med att uppfostra barn. Jag är övertygad om att en kärleksfull, hälsosam miljö är avgörande för barns tillväxt och lycka, och jag strävar efter att förmedla detta budskap genom mitt arbete och dagliga liv.